Auto-re-registratie

Auto-verandering van nummer voor

voertuigen met EU - kentekenplaten

Vereiste documenten voor herregistratie:

a) Herregistratie zonder wijziging van de houder:

 

b) Registratie met verandering van houder:

 

Belangrijk!

Alle voertuigen moeten ouder dan 6 maanden zijn en meer dan 7.000 km hebben.

Anders wordt er een extra BTW van 21% in rekening gebracht!

 

c) Herregistratie als verhuis goederen:

Als u van woonplaats naar Spanje verandert, u worden vrijgesteld van de registratiebelasting (Impuesto de matriculacion), waarin het voertuig wordt aangegeven als een bewegend voorwerp.

Voorwaarden hiervoor zijn:


AUTO-HERREGISTRATIE voor voertuigen met Spaanse kentekenplaten:
(Transferencia)